• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ที่เที่ยว
วัดบางพระ

       ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ต.บางฟ้าแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เดิมชื่อวัดปากคลองบางพระ ตั้งติดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี (แม่น้ำท่าจีน) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  วัดบางพระเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปี ๒๒๒๐ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในละแวกนี้มาช้านานและทางวัดได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านมาเป็นอย่างดีตลอดมา

          เจ้าอธิการหิ่ม อินทโชโตเจ้าอาวาสวัดบางพระในสมัยนั้นชักชวนพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านมาร่วมกันดำเนินการก่อพระสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาในละแวกคุ้งน้ำนครชัยศรีและสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เมื่อหลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพระ ท่านได้ทำการพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ โดยท่านได้ทำการบูรณะอุโบสถหลังใหม่ เป็นพระอุโบสถคอนกรีต นอกจากนี้ยังทำการบูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เพื่อเป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาไว้อีกมากมายจวบจนสิ้นสุดชีวิตของท่าน

          หลวงพ่อสำอาง ปภสฺโร เจ้าอาวาสรูปปัจุบัน ได้ดำเนินรอยตามปฏิปทานของอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระองค์ก่อนๆ ได้ทำนุบำรุงพัฒนาวัดด้วยดีตลอดมา และในปี ๒๕๔๙ ได้ร่วมกันกรมศิลปากร ดำเนินการบูรณะอุโบสถหลังเก่าจนมีสภาพที่ดีจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก เช่นพระบรมสารีริกธาตุ (จากประเทศศรีลังกา) รอยพระพุทธบาทจำลอง หลวงพ่อโต (พระประธานในอุโบสถหลังใหม่) รูปหล่อสิทธิมงคล (พระประธานในอุโบสถหลังเก่า) รูปหล่อเหมือนหลวงปู่หิ่ม หลวงปู่ทองอยู่ หลวงปู่เปลี่ยน สังขารพระอุดมประชานาถ (หลาวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ) อีกทั้งที่นี่ยังเป็นที่นิยมของนักสักยันต์เพราะหลวงพ่อสำอาง ปภสฺโรสามารถปลุกเสกและทำคุณไสยในยันต์ได้

วิดีโอ :
 
สถานที่ใกล้เคียง :
แสดงความคิดเห็น