• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ประกาศ
จำนวนประกาศ ทั้งหมด 1 รายการ
หัวข้อ
วันที่
  • วิสัยทัศน์จังหวัด : เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
    11 พ.ค. 59