• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ติดต่อเรา/รับฟังความคิดเห็น

อยากทราบช่อทางในการแจ้งเรื่องเรียนครับ

โพสต์เมื่อ: 19 มิถุนายน 2562 14:19 น.

ขอทราบเบอโทรศัพท์ติดต่อ และสถานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนครับ

นายเอ็ม GN_K5050@gmail.com 123.242.156.x

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 20 มิถุนายน 2562 09:36 น.

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้ทุกที่่าการอำเภอ หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3434 0155-6 หรือสายด่วน 1567

admin hrnpt0017.5@gmail.com 123.242.156.x

แสดงความคิดเห็น