• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ติดต่อเรา/รับฟังความคิดเห็น

ขอสอบถามเส้นทางในการไปศาลากลางจังหวัดนครปฐมหน่อยครับ

โพสต์เมื่อ: 11 มิถุนายน 2562 10:47 น.

ขอรายละเอียดการเดินทางไปศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และเบอร์โทรติดต่อครับ

top6km2863@gmail.com 123.242.156.x

2 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 12 มิถุนายน 2562 13:03 น.

สามารถดูแผนที่เส้นทางการเดินทางมาศูนย์ราชการจังหวัดได้ในเ็บเซต์http://www.nakhonpathom.go.th ตรงที่ตั้งสำนักงาน และเบอร์โทรศัพท์ 0 3434 0155-6 ครับ

admin hrnpt0017.5@gmail.com 123.242.156.x

ความคิดเห็นที่ 2

โพสต์เมื่อ: 19 มิถุนายน 2562 14:26 น.

ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ (+66) 0 3434 0155-6 โทรสาร (+66) 0 3434 0157-8 Email: nakhonpathom@moi.go.th

admin hrnpt0017.5@gmail.com 123.242.156.x

แสดงความคิดเห็น