• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ติดต่อเรา/รับฟังความคิดเห็น

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) พศ. 2561

โพสต์เมื่อ: 5 เมษายน 2561 15:17 น.

เป็นกระทู้ที่ใช้ในการถามตอบ ITA 61

Admin hrnpt0017.5@gmail.com 123.242.156.x

แสดงความคิดเห็น