• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ที่เที่ยว
อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ

          สู่โลกของสัตว์ตัวเล็กที่เรียกว่า ‘แมลง’ พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับแมลงหลากชนิดที่ ‘อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ’ สถานที่แห่งนี้ดำเนินงานด้านการวิจัยค้นคว้า และพัฒนางานด้านกีฏวิทยา ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในอุทยานฯ จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 และ 2 เป็นนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ อยู่ภายในอาคารชั้นเดียว ซึ่งจะจัดแสดงแมลงสตัฟฟ์ แมลงหายาก ส่วนที่ 3 เป็นอาคารรูปโดม มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร สูง 15 เมตร จัดแสดงระบบนิเวศวิทยาของแมลง วิจัยพฤติกรรมแมลง การเพาะเลี้ยงแมลงเชิงพาณิชย์ ทั้งยังได้รวบรวมพันธุ์ผีเสื้อ และแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ เช่น จิ้งหรีด จักจั่น ตั๊กแตน ด้วง ฯลฯ มาจัดแสดงไว้ในอาคารแห่งนี้ สุดท้ายส่วนที่ 4 เป็นงานพัฒนากีฏผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับแมลงในเชิงพาณิชย์ อาทิ แมงกระชอน แมลงทับ แมลงตับเต่า ภายในจะได้พบเห็นผีเสื้อและแมลงในภูมิภาคตะวันตก พร้อมทั้งได้เรียนรู้วงจรชีวิตของผีเสื้อและแมลง หากอยากรู้เรื่องราวของแมลง ต้องการเห็นแมลงหายากชนิดต่างๆ รับรองว่าถ้าได้มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน   

          เปิดวันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

          สอบถามเพิ่มเติม โทร.+66 3428 1066, +66 2942 8010-9 ต่อ 3903  โทรสาร +66 3428 1066 (ควรติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม)

การเดินทาง

โดยรถยนต์

          จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม หรือ ใช้เส้นถนนบรมราชชนนี มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครปฐม ให้ขับตรงไป มุ่งหน้าจังหวัดราชบุรี แล้วเลี้ยวขวากลับรถตรงแยกไปสุพรรณบุรี ขับตรงไปอีกประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร จะเห็นมหาวิทยาลัยอยู่ทางซ้ายมือ

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วิดีโอ :
 
สถานที่ใกล้เคียง :
แสดงความคิดเห็น