• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

                วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองนายกเหล่ากาชาด นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุข และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย

                ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้แทนเกษตรกร นอกจากนี้ยังได้นำสินค้าราคาถูก สินค้าเกษตร ไปจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพ การบริการด้านสุขภาพอนามัย การฝึกอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลมาบแคและตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก