• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

                วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาลาไทยทรงดำบ้านไผ่คอกเนื้อ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย

                สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษาและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ อีกทั้งมอบกล้าพันธุ์ผักสวนครัว และพันธุ์ปลานอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพ การบริการด้านสุขภาพอนามัย การฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหลวงและตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก