• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562

                วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่วัดสามกระบือเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

                ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่เกษตรกร ชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริการจัดการที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว โดยมีคลินิกพืช ดิน สัตว์ และคลินิกประมง  สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย

                นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพ การบริการด้านสุขภาพอนามัย การฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลสามควายเผือกและตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก