• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนธันวาคม 2560

                วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณวัดทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2560 เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย

                สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษาและกระเป๋าแก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน พร้อมมอบถุงยังชีพและเสื้อให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ มอบพันธุ์ปลาและกล้าไม้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้งโรงเรียนการบิน กำแพงแสน มอบอุปกรณ์กีฬาและตู้ยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลทัพหลวง ตลอดจนได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพ การบริการด้านสุขภาพอนามัย การฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลทัพหลวงและตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก