• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม
จำนวนคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม ทั้งหมด 7 รายการ
 • ชื่อ :
  นางสาวยุพิน ดุษิยามี
  ตำแหน่ง :
  ประธานกรรมการ
 • ชื่อ :
  นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์
  ตำแหน่ง :
  กรรมการ
  โทรศัพท์ :
  0 3434 0002
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายเทอดศักดิ์ กรรณสูต
  ตำแหน่ง :
  กรรมการ
 • ชื่อ :
  นายวิวัฒน์ นันทวรากร
  ตำแหน่ง :
  กรรมการ
 • ชื่อ :
  นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย
  ตำแหน่ง :
  กรรมการ
  โทรศัพท์ :
  0 3434 0349
  อีเมล์ :
  titirat_ka@hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  -
  ตำแหน่ง :
  กรรมการ
 • ชื่อ :
  -
  ตำแหน่ง :
  กรรมการ