• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 5 รายการ
 • ชื่อ :
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
  ตำแหน่ง :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  08 0088 3231หน้าห้อง
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายคมสัน เจริญอาจ
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  09 2346 5215หน้าห้อง
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  08 9203 4039หน้าห้อง
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายรัฐศาสตร์ ชิดชู
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  08 9836 3866หน้าห้อง
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายชยชัย แสงอินทร์
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  08 7023 9123หน้าห้อง
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม