• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 5 รายการ
 • ชื่อ :
  นายชาญนะ เอี่ยมแสง
  ตำแหน่ง :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3434 0000
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3434 0001
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3434 0002
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3431 0733
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายรัฐศาสตร์ ชิดชู
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3424 2077
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม