• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 5 รายการ
 • ชื่อ :
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
  ตำแหน่ง :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3434 0000
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายอภินันท์ เผือกผ่อง
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3434 0001
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายคมสัน เจริญอาจ
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3431 0733
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3434 0002
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายรัฐศาสตร์ ชิดชู
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3424 2077
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม