• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 71 รายการ
 • ชื่อ :
  นายเทอดศักดิ์ กรรณสูต
  ตำแหน่ง :
  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
 • ชื่อ :
  นางสุกัญญา นาคสุข
  ตำแหน่ง :
  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม
  ตำแหน่ง :
  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
 • ชื่อ :
  นายไพโรจน์ อาจรักษา
  ตำแหน่ง :
  ประธานกรรมาธิการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  02 283 4082
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
 • ชื่อ :
  นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์
  ตำแหน่ง :
  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
 • ชื่อ :
  นายวรากร ทองงามขำ
  ตำแหน่ง :
  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
 • ชื่อ :
  นายกิจจารักษ์ ชุ่มชื่น
  ตำแหน่ง :
  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
  โทรศัพท์ :
  08 6799 2938
 • ชื่อ :
  นายสมร คชศิลา
  ตำแหน่ง :
  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
 • ชื่อ :
  นายผสันต์ ธัมปราชญ์
  ตำแหน่ง :
  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
  โทรศัพท์ :
  08 1831 3520
 • ชื่อ :
  นายทัตสนันตน์ หวันประวัติ
  ตำแหน่ง :
  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
  โทรศัพท์ :
  0 6289 4656
ไปที่หน้า