• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม มีความประสงค์จะ สอบราคา ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
11 พฤษภาคม 2559

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม มีความประสงค์จะ สอบราคา ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

 

ซื้อเอกสารสอบราคา / ซื้อเอกสารการประมูล ฯ

ตั้งแต่ :    11 พฤษภาคม 2559

ถึง :        23 พฤษภาคม 2559

รายละเอียด : ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ได้ที่แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม เลขที่ 103 หมู่ 5 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.drr.go.th หรือสนใจติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0–3434–0235–7 ในวันและเวลาราชการ

ยื่นซองสอบราคา / ยื่นเอกสารการประมูล ฯ

ตั้งแต่ :    11 พฤษภาคม 2559

ถึง :        23 พฤษภาคม 2559

รายละเอียด :  ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะยื่นซองสอบราคาได้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยยื่นซองเสนอราคาได้ที่แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เปิดซองสอบราคา / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประมูลฯ

วันที่ :     24 พฤษภาคม 2559

รายละเอียด : กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม เลขที่ 103 หมู่ 5 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม