• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดผ่าตัดกระดูกต้นขา
11 พฤษภาคม 2559

เรื่อง :       ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดผ่าตัดกระดูกต้นขา

ประกาศ จังหวัดนครปฐม

เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดผ่าตัดกระดูกต้นขา

........................................................................................

     ตามประกาศ งานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อชุดผ่าตัดกระดูกต้นขา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

     เนื่องจาก มีผู้เสนอราคารายเดียว

     จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม