• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
@มหาดไทย
สรุปจำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.- 19 ก.พ.62)
22 มีนาคม 2562

สรุปจำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.- 19 ก.พ.62) 1. นอกเขตเลือกตั้ง มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2,632,935 คน ใน กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด 2. นอกราชอาณาจักร มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 119,184 คน ใน 67 ประเทศ (94 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่)

สามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่ https://www.bora.dopa.go.th/…/Elecent…/outvote/enq/index.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วน กกต. 1444

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย