• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
@มหาดไทย
"ถังขยะเปียกลดโลกร้อน"
22 มีนาคม 2562

"ถังขยะเปียกลดโลกร้อน" 

เป้าหมายให้ประเทศไทยใสสะอาด 100% ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ 

"ต้องมีถังขยะเปียก" ภายในเดือนเมษายน 2562

5 วิธีง่าย ๆ ดังนี้

1 เตรียมภาชนะเหลือใช้ที่มีฝาปิด 2 ตัดที่ก้นภาชนะแล้วฝังดินที่ความลึก 2 ใน 3 ของภาชนะ โดยให้ก้นภาชนะห่างจากผิวดิน 30 เซนติเมตร  3 นำเศษอาหาร ใบไม้ เทใส่ถังแล้วปิดฝา 4 จุลินทรีย์ไส้เดือนในดินจะย่อยเศษอาหารในดิน  5 เมื่อปริมาณเศษอาหารสูงเท่าระดับพื้นดินให้นำดินมากลบแล้วย้ายถังไปทำที่อื่นต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น