• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบผ่านการวัดความรู้ความสามรถทั่วไปในวันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562
5 มีนาคม 2562