• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
7 กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  จำนวน  10  คน  ให้กับบุคลากรในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ตามกฎหมาย  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

หากสนใจเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานประเมินความรู้ความสามารถ

โทร. 034-109705-6 ต่อ 216