• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด
31 มกราคม 2562

 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมฟรี สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด  ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 ให้กับผุู้สนใจเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะในการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด  และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง 

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

โทร. 034-109705-6 ต่อ 321