• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครด่วน! ฟรี สัมมนา "พัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0"
29 มกราคม 2562

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา "พัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0"  ผู้ประกอบกิจการทั่วไป /     ผู้ประกอบกิจการอิสระ / ผู้ประกอบกิจการด้านธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ / ผู้ประกอบกิจการ SME / กลุ่ม OTOP / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน /  กลุ่มอาชีพในชุมชน  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม  จำนวน 80 ท่าน 

ติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ได้ที่ กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล โทร.034-109706 ต่อ 122, 123