• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการขับรถโฟล์คลิฟอยางถูกวิธีและปลอดภัย
24 มกราคม 2562

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการขับรถโฟล์คลิฟอยางถูกวิธีและปลอดภัย ฟรี  ให้กับบุคคลทั่วไป และบุคลากรในสถานประกอบกิจการ  จำนวน 25 คน  ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  >> สนใจฝึกอบรมฟรี ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  โทร. 034-109706 ต่อ 321 ตามวัน เวลาราชการ <<