• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร (ร้านกรมพัฒน์)
21 มกราคม 2562

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม โดยนางวิจิตรา บูรณะวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ  เอี่ยมแสง  เป็นประธาน  ทางสถาบันฯ นครปฐม ได้จัดคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร (ร้านกรมพัฒน์) ไปร่วม.shบริการฟรี  กับผู้มาร่วมงานและประชาชนทั่วไป  ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบางช้างใต้  ตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   

โดยทางสถาบันฯ จัดให้บริการฟรีแก่ผู้มาร่วมงานและประชาชนทั่วไป ดังนี้

1. ให้บริการเปลี่ยนหถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์  ฟรี จำนวน 50 คน

2. ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการพัฒนาฝีมือแรงานเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ  และทักษะฝีมือให้สูงขึ้น

3. ให้คำปรึกษาด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

4. ให้คำปรึกษาด้านการขอใบอนุญาตทำงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร