• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
21 มกราคม 2562

สถาบันฬฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 ระดับภาค เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ  อาเซียน  และระดับนานาชาติ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 31 พฤษภาคม  2562  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม โทร. 034-109706 ต่อ 213