• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม อาอารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ชั้น 1)
3 ธันวาคม 2561

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม อาอารศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ชั้น 1) ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)