• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขอส่งสำเนาประกาศ
26 กันยายน 2561

ประกาศเรื่อง แก้ไขประกาศรับสัมครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการการที่https://cifs.thaijobjob.com