• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอรับกองทุนการศึกษา ประจำปี 2562 หลักสูตร SCGI Master Progam
24 กันยายน 2561

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย๊ (Gistda) เปิดรับสมัครข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขอรับทุนรัฐาบาล ประจำปี 2562 ประเภททุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททุนพัฒนาข้าราชการ หลักสูตร SCGI Master Program