• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ในอาคารศาลากลางจังหวัด และงานดูแลสวนภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562
31 สิงหาคม 2561