• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่่างของเทศบาลตำบาลโพรงมะเดื่อ อำเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา
15 มิถุนายน 2561