• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บ้านบ่อ – พระประโทน กม.ที่ 32+220 โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3097 – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
27 มิถุนายน 2565

              แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดจากการทำทางเบี่ยงการจราจร ขุดลอกและถมวัสดุโครงสร้างทางเพื่อก่อสร้างทางเชื่อมในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 บริเวณ กม.ที่ 32+000 ถึง กม.ที่ 33+000 โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 

 

              1. ทำทางเบี่ยงเพื่อก่อสร้างทางเชื่อม บริเวณ กม.ที่ 32+000 ถึง กม.ที่ 33+000 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รวม 62 วัน โดยขอปิดการจราจรขาเข้าทั้ง 2 ช่องจราจร โดยให้ใช้ทางเบี่ยงช่องจราจรขาออก 1 ช่องจราจร

 

              2. ทำทางเบี่ยงเพื่อก่อสร้างทางเชื่อม บริเวณ กม.ที่ 32+000 ถึง กม.ที่ 33+000 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 รวม 61 วัน โดยขอปิดการจราจรขาออกทั้ง 2 ช่องจราจร โดยให้ใช้ทางเบี่ยงช่องจราจรขาเข้า 1 ช่องจราจร

 

              3. ขุดลอกและถมวัสดุโครงสร้างทางและก่อสร้างเกาะกลางถนน บริเวณ กม.ที่ 32+042 ถึง กม.ที่ 32+639 โดยจะคืนสภาพเดิมประมาณกลางเดือนตุลาคม 2565