• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน บริเวณคลองพลู(ช่วงที่ ๑) หนึ่งฝั่ง หมู่ที่ ๔,๕ บ้านท่าตลาดและบ้านหนองจอกตำบลท่าตลาด
22 มิถุนายน 2565