• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2565 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 (นายเจริญ ชื้อตระกูล) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ จังหวัดนครปฐม
20 พฤษภาคม 2565