• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศเทศบาลตำบลธรรมศาลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17 พฤษภาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลธรรมศาลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนวัดธรรมศาลาและโรงเรียนบ้านต้นสำโรง