• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท - ปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
12 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท - ปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565