• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศเทศบาลตำบลธรรมศาลา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๕๗ รายการ
18 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลธรรมศาลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ด้วยเทศบาลตำบลธรรมศาลามีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๕๗ รายการ ตามเอกสารแนบ