• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) TOR และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมเชื่อมโยงและบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มกราคม 2561

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) TOR และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมเชื่อมโยงและบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)