• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศเทศบาลตำบลธรรมศาลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
17 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลธรรมศาลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

โครงการปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธรรมศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)