• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565
15 มีนาคม 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2565 จะจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 เมษายน 2565 หรือทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/phan