• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
21 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2560 ซึ่งครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบันทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ท่านสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.training.mut.ac.th หรือขอรายละเอียดทางเพิ่มเติมทางอีเมล์ training@mut.ac.th Facebook page:https://www.facebook.com/muttrainingcenter/ID line: muttraining, หรือโทรศัพท์ 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1