• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบภาษาอังกฤษ (DIFA TEST) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test)
6 มิถุนายน 2560

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ (DIFA TEST) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560

 

1. บุคลากรของรัฐที่สนใจสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ (DIFA TEST) เพื่อสมัครรับทุนไปศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม และปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างประเทศ รวมถึงเพื่อขอรับการมีปัจจัยด้านภาษาสำหรับเงินเดือนแรกบรรจุ สามารถสมัครผ่านทาง http://difa-tes.mfa.go.th

2. หน่วยงานที่สนใจสมัครทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) เพื่อใช้ประเมินระดับความรู้จัดหลักสูตรอบรมภายในของหน่วยงาน สามารถติดต่อได้ที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ