• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
23 พฤษภาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกสรร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ