• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
6 มีนาคม 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ moi.job.thai.com หรือ www.moi.go.th หรือ www.personnel.moi.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในฯ