• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 5
20 กุมภาพันธ์ 2560

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 5 จำนวน 35 คน ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง และผู้ที่สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 8,000 บาท รายละเอียดตามไฟล์แนบ