• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
30 มกราคม 2560

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง       นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล                      โทร 0 3421 3279-80 ต่อ 110  ๊