• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6 มกราคม 2560

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการ "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 14 จำนวน 80-90 คน ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 14,800 บาท (พักคู่) หรือ 16,500 บาท (พักเดี่ยว)

 

ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

 

บุคลากรของรัฐที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ