• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลธรรมศาลา เรื่องขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการซ่อมบำรุง จำนวน ๑๐ รายการ
1 กันยายน 2564

ด้วยเทศบาลตำบลธรรมศาลา มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการซ่อมบำรุง จำนวน ๑๐ รายการ

ตามเอกสารแนบ

ด้วยเทศบาลตำบลธรรมศาลา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการซ่อมบำรุง จำนวน ๑๐ รายการ