• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิด ให้บริการของ ธ.ก.ส.
8 มกราคม 2564

เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เป็น 3 ช่วงเวลา

08.00 - 15.00

08.30 - 15.30

09.00 - 16.00

ตั้งแต่วันที่ 6 - 29 มกราคม 2564