• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนรุ่นที่ 25
6 มกราคม 2564

สถาบันพระปกเกล้าจะจัดการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัติการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯ รุ่นที่ 25 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสมัครได้จากเว็บไซต์ www.kpi.ac.th โดยหลักสูตรจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ติดต่อสอบถาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โทรศัพท์ 0 2141 9591 , 9583