• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชสัมพัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของสำนักงงาน
30 ธันวาคม 2563

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช ว่าได้ด้วยดำเนินการจัดทำวารสาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลียนผลงานทางด้านวิชาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต