• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยสำนักงาน ก.พ จะดำเนินการรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคนประจำปี 2563
30 ธันวาคม 2563

ด้วยสำนักงาน ก.พ จะดำเนินการรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคนประจำปี 2563 (ทุนบุคลทั้วไประดับปริญญา บรรจุเข้าราชการ) ตั้งแต่บัญนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 จำนวน 20 ทุน